Yhteys/Kontakt/Contact

Yhteistyötä? Haluatko soittaa tapahtumissamme? Muuta asiaa?

Cooperation? Do you want to play at our events? Something other?

Samarbete? Vill du spela på våra event? Andra ärende?